Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Tietoliikenteen perusteet -kurssilla on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa määritellyt oppimistavoitteet. Tämä Tietoliikenteen perusteet 1 -kurssi kattaa niistä vain osan.

Osa Tämän kurssin osaamistavoitteet
1 Osaat selittää ”miten Internet toimii” ja kuvata siinä käytettyjä periaatteita (kuten erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla).
2 osaat selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaat selittää, mihin nimipalvelua (DNS) käytetään.
3 Osaat selittää viestin välittämisen Internetissä lähettäjältä viestin vastaanottajalle. Erityisesti osaat kuvata, miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta, miten se välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
4 Osaat selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot.
5 Osaat kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
6 Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.
7 Osaat nimetä joukon keskeisiä tietoliikenneprotokollia ja kertoa mihin niitä käytetään. Osaat myös yleisellä tasolla kertoa, miten ne toimivat.